OriginalProject

People of the World

posted on 12 Mar 2011 00:28 by cofactor in OriginalProject
Let Hiyoko speak, what is People of the World
 
 
 
We are various
 
 
What do we do if our way of thinking is not the same.
 
 
What do we do if our beleive is different.
 
 
What do we do if our skin is not in the same shade.

.
.
.
Sorry, we can't give you any answer ;A;
 
Because, we just stay together in this empty universe for so long.
 
 
_____________________________________
 
 
 
 
 
 
โปรเจ็ควิชาดรออิ้งส่งท้ายเทอมเทอมค่ะ ทำเป็นบุ็คเลต
 
 
วินาทีที่เอาไปพรีเซ้นท์ รู้สึกเสร่อมาก เพราะทุกคนในห้องแทบไม่มีใครทำผลงานเป็รชิ้นๆ (ออกแนวทอล์คโชว์กัน) แต่ก็ดีใจที่ทำเสร็จ
 
พยายามจะทำจักรวาลลูกเจี๊ยบต่อไปนะ
 
เจี๊ยบคัสตาร์ด
 
....
 
ขออภัยเรื่องแกรมม่าประหลาดๆ
 
....
 
ป.ล.ทำของขายใหม่งานมีนาไม่ทัน ว๊ากกก